Drankenhandel Teeuwen is een bedrijf dat bestaat uit een groothandel en een slijterij. De groothandel is in de jaren vijftig van de vorige eeuw opgezet door Hen en Marga Teeuwen en in de loop van de tijd altijd in familiehanden gebleven. In 1982 zorgden zoon Wiek en zijn vrouw Toos dat er een mooie slijterij gerealiseerd werd in het bestaande bedrijfspand. Veel nazaten van Hen en Marga zijn voor langere of kortere tijd werkzaam geweest in het bedrijf.
Op dit moment zijn het zoon Chris en zijn vrouw Ellen die vol passie het familiebedrijf voortzetten, geassisteerd door administratieve kracht Helmi.